SỰ KIỆN “TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG SÀI GÒN”

Chuỗi sự kiện diễn ra hàng tuần tại SwanBay tiếp tục với chủ đề về tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Đông Sài Gòn, qua đó giải mã sức bật vượt trội ở khu vực đầy tiềm năng này.

 

Xuyên suốt sự kiện, quý khách sẽ có cơ hội cập nhật những thông tin mới nhất tạo nên sức tăng trưởng của Đông Sài Gòn, như các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp. Những thông tin đó có thể trở nên vô cùng hữu ích đối với việc nắm bắt thời điểm và đích đến đầu tư của quý khách trong tương lai.

 

SwanBay là một trong những điểm sáng đầu tư tại Đông Sài Gòn với sức tăng trưởng đầy tiềm tàng.

 

Chi tiết hoạt động tại sự kiện:
1. Tìm hiểu về thị trường Bất động sản Đông Sài Gòn
2. Tư vấn sản phẩm SwanBay
3. Tham quan dự án
4. Tham quan nhà mẫu

Thông tin chi tiết sự kiện:
* Thời gian: 5 & 6/6/2020
* Địa điểm: Sales Gallery SwanBay Đông Sài Gòn

 

Link sự kiện:  https://www.facebook.com/events/251382352810687/

 

---
Dự án SWANBAY – Phát triển bởi SWANCITY
Website: http://swanbay.com.vn/
HCMC: (+84) 969 2222 68

 

 

“THE OUTSTANDING GROWTH POTENTIAL OF EAST SAIGON REAL ESTATE” EVENT

 

The weekly series of events at SwanBay continue with the topic of the growth potential of Eastern Saigon real estate, thereby decoding the outstanding resilience in this potential area.

 

Throughout the event, guests will have the opportunity to update the latest information on the growth of East Saigon, such as infrastructure projects and industrial development. This information can become extremely useful for capturing your future investment momentum and destination.

 

SwanBay is one of the bright spots to invest in at East Saigon with high potential growth.

 

Event schedule:

1. Overall Dong Nai real estate market information

2. Sales consultancy

3. Site tour

4. Show unit experience

Event information:

* Time: June 5th & 6th, 2020

* Venue: Sales Gallery SwanBay, East Sai Gon

 

Event link: https://www.facebook.com/events/251382352810687/

 

---

SWANBAY developed by SWANCITY

Website: http://swanbay.com.vn/

HCMC: (+84) 969 2222 68

Trang chủ
Liên hệ
(+84) 969 2222 68