Tiến độ xây dựng SwanBay tháng 12/2019

 

TIẾN ĐỘ SWANBAY THÁNG 12

Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả hạng mục.

1. Marina Villas: Đẩy mạnh công tác sơn phết và xây hàng rào, lắp cửa, trồng cây xanh.