Tiến độ xây dựng SwanBay tháng 4 /2019

Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục.

SwanBay Marina Villas:

     1. Hoàn tất đổ bê tông tầng 1

SwanBay Garden Villas:

     1. Bắt đầu công tác lát gạch.

     2. Hoàn tất thi công cốt thép tầng 2

SwanBay La Maison:

     1. Hoàn thành cải tạo đất.

     2. Chuẩn bị cho công tác gia cố bờ kè 

 SwanBay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến các bạn trong thời gian tới.

Trang chủ
Liên hệ
(+84) 969 2222 68