Tiến độ xây dựng SwanBay tháng 6 /2019

Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục.
 
- Đẩy mạnh công tác lát gạch, công tác trát vữa và sơn tường ngoài các biệt thự và hoàn thiện nâng cấp Clubhouse của Garden Villa.
- Hoàn thành việc đổ bê tông tầng 2 của các biệt thự và tiếp tục thi công cảnh quan Bến du thuyền của Marina Villa.
- Tiếp tục thi công phần thô theo hình thức cuốn chiếu của các khu vực khác.