Tiến độ xây dựng SwanBay tháng 7 /2019

Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục.

 

 

SwanBay Marina Villas

  1. Hoàn tất cất nóc cho các căn hộ
  2. Đẩy mạnh công tác lát gạch và công tác trác vữa

Garden Villas

  1. Tiếp tục công tác lát gạch và bắt đầu công tác trác vữa và sơn tường ngoài
  2. Hoàn tất cất nóc cho các căn hộ

SwanBay La Maison:

  1. Triển khai công tác đóng cọc

Trang chủ
Liên hệ
(+84) 969 2222 68